Inför byggande av vägar, hus, broar mm undersöks hur jorden ser ut, hur den är lagrad, vilken belastning den tål och vilka förstärkningar som krävs för att den skall bära de laster den kommer att utsättas för.

När det behövs sprängas kan vi ombesörja att sprängningen blir utförd!