Vi har en maskinpark som lämpar sig väl för drift och underhåll av vägnät och andra vägrelaterade tjänster.

Bland våra kunder finns kommuner, väglag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Vi erbjuder:

  • drift och underhåll på vägnätet
  • vinterväghållning: snöröjning, plogning, halkbekämpning, sandning, transportera bort stora snömängder från små innergårdar är exempel på vad vi kan göra
  • trafikanordningar och trafikskyltning
  • grusvägsunderhåll och dammbindning

Snöröjning, plogning, halkbekämpning, sandning, att transportera bort stora mängder snö från innergårdar är några exempel på vad vi kan göra vintertid.

Sommartid är det dags för dikesrensningar och att lägga om trummor, detta för att leda bort vatten från vårt vägnät.