Huvudvägen mellan Geta kyrka och Höckböle breddades. Samtidigt byggdes en separat gång- och cykelväg.