På Åva har färjfästet förbättrats genom spontning. Färjfästet har försetts med en ponton, så att det ska bli lättare att lägga till i Åva under lågvatten.