Stabiliseringsfräsningar har utförts på landskapsvägar och bygdevägar, både på fasta Åland och i skärgården. Med stabiliseringsfräsning åstadkommer man ett stabilt och jämnt underlag för ny asfaltering genom att återanvända redan befintligt matierial.