På Klamarören i Vesterkalmare byggdes en småbåtshamn med 90 platser för att täcka behovet i tättbebodda Solberget och Vesterkalmare. I nära anslutning till småbåtshamnen anlades en badstrand.