Några bildexempel på vilken typ av arbeten vi utför.

 Vårdö, Privatperson
 
 Getavägen  

 Örens småbåtshamn