Vid Köpmansgatan 11 byggs ett nytt bostadshus med affärslokaler i markplan, arbetet påbörjades under sommaren 2014 och beräknas stå klart i slutet av 2015.