Hotell Pommern genomgick en förvandling , den gamla hotelldelen revs ned och en ny del byggdes upp med ny placering ut mot gatan vilket förändrade gatubilden mot Ålandsvägen.