PAF bygger ut sitt kontor, markentreprenaden står Ålands Schakt för.