Nere i västra hamnen breddas nedfarten till hamnområdet.