En rondell byggs i Kalmarnäs längs med landsväg 3. Rondellen kommer att knyta ihop området för de boende i Kalmarnäs och Solberget med landsväg 3 och underlätta trafikflödet.