I Hammarland byggdes ett nytt bostadsområde: Öra Strand. Vi var där och gjorde vägnätet med tillhörande kabeldragningar.

Öra är vacker beläget vid Marsunds bro med vatten på alla sidor omkring sig.

 

 

Ytvegetationen har skalats av och början på en väg är gjord.

 

 

Det var tätt mellan träden innan skogen höggs och formerna av ett bostadsområde kunde skönjas.

 

 

 

 

 

 

Rondell i ett tidigt skede.

 

  

 

Mer om Öra Strand kan du se här.